Pożyczki online - jak zniknąć z rejestru dłużników

Obawiasz się, że Twoje dane trafiły do rejestru dłużników i możesz z tego powodu mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, ratalnej pożyczki w instytucji pozabankowej lub chwilówki online? Podpowiadamy, w jaki sposób sprawdzić, czy figurujemy w BIG oraz, jak zniknąć z rejestru dłużników.

W jaki sposób dane trafiają do rejestru dłużników?

Do rejestru dłużników można trafić m.in. gdy nie spłacimy w terminie kredytu lub pożyczki. Z tej bazy korzystają również dostawcy mediów (gaz, prąd, operatorzy komórkowi) oraz spółdzielnie mieszkaniowe. To oznacza, że wiele zaległości (np. w czynszu czy abonamencie telefonicznym) sprawia, że nasze dane mogą zostać zapisane w tej niechlubnej bazie.

Warto jednak wiedzieć, że przedstawiciele danej firmy muszą nas poinformować o zamiarze przesłania danych do rejestru dłużników, wysyłając do nas listy polecone. Dopiero nie uregulowanie należności powoduje niekorzystny wpis. Taki list musi zostać dostarczony najpóźniej 30 dni przed wpisaniem danych do rejestru.

Jak sprawdzić, czy nasze dane figurują w rejestrze dłużników?

Zastanawiasz się, jak zniknąć z rejestru dłużników i czy w ogóle w nim figurujesz? Dane w BIG można bezpłatnie sprawdzić co pół roku (na podstawie art. 23 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Osoby, które chcą pozyskać taką informację częściej, muszą ponieść opłatę w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia netto za pracę obowiązującego w danym roku (w 2017 roku opłata za każde dodatkowe sprawdzenie danych w BIG wynosi około 7,25 zł).

Biuro Informacji Gospodarczej może nam udostępnić również raport firm, które sprawdzały nasze dane w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz raport z podsumowaniem danych gospodarczych na nasz temat znajdujących się w BIG.

Zobacz poradnik – JAK SPRAWDZIĆ CZY JESTEM W KRAJOWYM REJESTRZE DŁUGÓW KRD?

Jak zniknąć z rejestru dłużników? Spłać zobowiązanie

Zamówiłeś raport z BIK i okazało się, że Twoje dane figurują w bazie biura? Podpowiadamy, jak zniknąć z rejestru dłużników i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki.

Podstawowym sposobem jest spłacenie zaległego zobowiązania. Po jego uregulowaniu wierzyciel ma 14 dni na zgłoszenie tego faktu do Biura Informacji Gospodarczej. W przypadku, gdy bank, firma pożyczkowa lub inna jednostka, u której spłaciliśmy dług, nie zgłosi tego faktu do BIG, możemy samodzielnie złożyć wniosek o skreślenie naszych danych z rejestru dłużników. Do wniosku należy dołączyć  potwierdzenie spłaty należności. Dane zostaną wykreślone z rejestru po 7 dniach.

Wierzytelność zostanie sprzedana

Kolejną sytuacją jest sprzedaż długu. Gdy firma, która odsprzeda wierzytelność, poinformuje o tym fakcie BIG, w ciągu 14 dni nasze dane zostaną wykreślone z rejestru dłużników. Warto jednak pamiętać, że w tym terminie nowy wierzyciel, który odkupił dług, może złożyć wniosek do Biura Informacji Gospodarczej o aktualizację danych (większość firm odkupujących wierzytelności korzysta z tej możliwości).

Minie czas przewidywany na aktualizację wpisu

Artykuł 31 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przewiduje termin 3 lat na aktualizację danych. Po tym czasie dane dłużnika zostają wykreślone z BIG. Informacja znika z bazy również po 10 latach od momentu przekazania przez wierzyciela informacji do rejestru (pod warunkiem, że firma ta nie dokonuje ich aktualizacji).

Share Button